logo cv автобиография.нет

Безплатни съвети за попълване на автобиография за работа.

Безплатни бланки за CV за работа. Европейски формат за CV.
Автобиография.НЕТ


Да направим впечатление с правилно съставена автобиография (CV)


Едно от най-успешните средства, които ще ви позволят да направите нужното впечатление на вашият бъдещ работодател, за да избере вас за позицията.  

Пример за автобиография, която би могла да ви осигури не само интервю за работа, но и да наклони везните във ваша полза пред останалите конкуренти за позицията би могъл да се даде в следващите 3 точки за структуриране на автобиографията.

Три ключови момента трябва да запомни всеки, започващ да съставя своята автобиография:

1. Вие единствени държите шанса да преуспеете с помощта на своята автобиография в този момент, когато я четат за първи път. По принцип една автобиография се чете за не повече от 2-3 минути, така че ако не успеете да привлечете вниманието, значи сте загубили времето си.
  1. 2. Когато пишете, използвайте принципа на избирателността, а именно не пишете за всичко от своя професионален живот. За всяка една свободна по зиция следва да се подбере точно какво да пише в една автобиография. Т.е. нещата, които смятате, че биха били ценни за тази позиция, трябва да бъдат посочени. Останалите нямат място там.

3. Доброто представяне на CV-то е повод за интервю, но все още не е гаранция, че ще получите исканата работа. Но ако имате покана за интервю, тогава значи, че задачата на автобиографията е изпълнена, т.е. Привлякла е вниманието на работодателя върху вас за лична среща.

Остава да направим кратък план за това, за което трябва да пишем в нашата кандидатура за работа или по-точно за разговор. Официалният формат на автобиографияи изисква да бъдат представени следните данни за кандидатстващия за работа в следните полета:

Вашето име, адрес, номер на телефона (включително и кода на града). Същ  така и трудов опит, като се поставя в обратен хронологичен ред – от последното към първото работно място. Това е основната част на вашата автобиография /CV/. Напишете началото и напускането на всяко работно място. Също така името на организацията, местоположение, название на длъжността. Когато описвате вашите постижения, е добре да присъстват такива глаголи, като развивал, икономисал, увеличил или съкратил

Важно е да посочите и своето образование, допълнителни квалификации и др. А в полето допълнителна информация това какви и дали владеете чужди езици, компютърни способности, имате ли лидерска качества и други.