logo cv автобиография.нет

Съвети за попълване на автобиография за работа.

Бланки за CV за работа. Европейски формат за CV.
Автобиография.НЕТ

Изтеглете и попълнете своята примерна автобиография. Бланка - Европейски формат на автобиография за работа (Европейско cv)! Помогнете си преди интервюто за работа, защото бъдещият ви работодател обръща внимание на начина, по който е написана Вашата автобиография. Тя е писменото ви представяне пред хората, които селектират персонал за бизнеса си! Това могат да бъдат и HR агенции, които да ви предложат като подходящи кандидати на компании, с които работят.


 Обърнете внимание на 3-те точки, които могат да ви спечелят желаната работа - примери за автобиография.

Ето два вида бланки автобиография по образец (европейски)!

автобиографияЕвропейски формат на CV бланка на български език
Европейски формат на CV бланка на английски езикСлед като изтеглите cv бланката, запишете я на Вашия компютър - не отваряйте документа директно, тъй като в този случай файла ще бъде свален в т.нар. папка с временни файлове и има вероятност след като си попълните данните да загубите документа. Затова винаги ползвайте SAVE AS опцията при запис на файл!

Ако сте направили горното и вече имате пред себе си една от бланките - опростена автобиография за попълване, то първо внимателно прочетете съдържанието и полетата, които ще трябва да напишете. Има неща, които най-вероятно в този образец на европейско cv ("сиви") няма да са ви от полза, затова изтрийте ненужните редове от документа. Попълнете единствено полетата с информация, която отговаря на Вашите качества.

Много внимателно попълнете своите данни и след това направете проверка на написаното. Не е хубаво да допускате елементарни грешки в своята автобиография за работа, защото прави лошо впечатление. Хубаво е да знаете, че CV е съкращение, което буквално се превежда "история на живота", идващо от латинското curriculum vitae.

Успех в намирането на работа с попълнената автобиография!