logo cv автобиография.нет

Безплатни съвети за попълване на автобиография за работа.

Безплатни бланки за CV за работа. Европейски формат за CV.
Автобиография.НЕТ


Умения, интереси, препоръки – как да ги представим в нашата автобиография (CV)?

Макар автобиографията да е вашето лице, представяне пред евентуалният ви работодател, то не се престаравайте в описанието на вашите плюсове. Просто поставете тези постижения и умения, които умеете и които биха били в голяма полза на позицията, за която кандидатствате.

Например след като вече сте написали своите лични данни, образование, стаж и контакти, е време да посочите в своята автобиография уменията, интересите и препоръките, които имате.

Под умения може да се има предвид владеенето на чужди езици и нивото, на което се владеят. Даже и да нямате документи, които да удостоверяват това, просто впишете езика, който знаете и неговото ниво – основни познания, говоримо, свободно  и др. При наличие на диплома и тя се прилага. Други умения отбелязани в CV може да е компютърната грамотност и владеенето на някоя специфична програма, шофьорска книжка и др.

В графата Интереси е добре да бъдат посочени такива, каквито биха направили впечатление на вашият евентуален бъдещ  работодател. Например, ако кандидатствате за служител в туристическата сфера е добре да се отбележите, че се интересувате от пътувания и екскурзии, от опознаване на световните забележителности, а не например от мода или музика.

В графата Препоръки се посочват такива, само ако в самата обява се изискват вписването на препоръки от предишни работодатели или колеги. В този случай трябва да впишете една или две препоръки с координати на хората, които са ги дали, например от бившата ви работа, някой колега, от университета и др. Ако нямате пък препоръка може да се свържете с тези хора и да помолите да ви напишат препоръка, стига да  сте в добри отношения разбира се.  Ако работодателят не е посочил изрично предоставяне на препоръка, в това поле отбележете "при поискване".

И не забравяйте, че вашата автобиография трябва да е написана грамотно и четимо на съответния език. Ето защо е добре след като я съставите да се консултирате с човек, който говори добре езика (ако е на чужд език), за да провери за евентуални граматични, стилистични и правописни грешки. Това се отнася и за българския език – трябва да е написана без грешки, без прекалено отнасяне в описване на детайли, стегнато и интелигентно.